0
منو دسترسی
1397/02/01 در ساعت 20:59:15

تضمین کیفیت

آزمایشات دوره ای توسط متخصصان بهداشت از خطوط تولید، نگهداری و ترابری

تضمین کیفیت

جهت اطمینان از سلامت و بهداشت محصول نهایی، کارشناسان بهداشت مجموعه عطاویچ بصورت منظم  آزمایشات دوره ای از خطوط تولید، مراکز نگهداری و ترابری مواد اولیه مجموعه عطاویچ بعمل می آورند.

آموزش و رفع نکات بهداشتی و نمونه برداری از کلیه پرسنلی که به هر نحوی در فرایند طبخ و سرویس دهی دخالت دارند، جز وظایف روزانه آنها بوده و دائما مورد بازبینی و کنترل مجدد می باشد 

سبد خرید